Vuggestue

Dalby Børnehus´ vuggestueteam består af fire stuer; Solen, Skyen, Regnbuen og Månen.

Vuggestuen er normeret til 48 børn med et maksimum på 56.

Der er 15 faste medarbejdere i vuggestueteamet – de er tilknyttet faste stuer. To medarbejdere har timer på to stuer.  

De børn, der møder ind før kl 7:15, som ikke allerede har spist hjemmefra, tilbydes morgenmad i Himmelrummet. Her spises morgenmad sammen med de børn fra børnehaven, der ligeledes har brug for morgenmad.

Vi starter dagen samlet i vuggestuen, og efterhånden som det pædagogiske personale møder ind, fordeler vi os ud på stuerne - senest kl 7:30 er alle fire vuggestuegrupper åbne.

Klokken 8:30 - 8:45 spiser vi formiddagsmad. Herefter går dagen videre med leg og aktivitet – ude eller inde. Klokken ca 10:45 spiser vi frokost, hvorefter børnene puttes til middagslur. De mindste børn, der sover to gange, sover oftest formiddagslur og puttes først igen over middag. I middagsstunden har vi en såkaldt ”Oppestue”, hvor de børn der er vågne er sammen med det pædagogiske personale fra alle fire grupper. Det pædagogiske personale afvikler også på skift pause i dette tidsrum.

Vi spiser frugt ca. klokken 14:00 - efterhånden som børnene står op. Herefter er der igen leg og aktivitet ude eller inde, frem til afhentning.

Vi prioriterer at skabe tryghed og nærhed for børnene, og når vuggestuebarnet starter i vuggestuen, vil der være en primær voksen i indkøringen. Vi forsøger at barnet i indkøringen er en del af et mindre børnefællesskab. Vi laver aftaler ud fra det enkeltes barns parathed og tempo.

Hver fredag mødes alle fire vuggestuegrupper til fællessang i vores fantastiske fællesrum, Himmelrummet.

Vi har ”Natur-gruppe” for de ældste vuggestuebørn - på tværs af grupperne. De tager hver onsdag ud af huset; på gåtur eller bustur til et naturområde, hvor de leger og udforsker området.