Pædagogik

I alle dagtilbud i Faxe Kommune arbejder vi ud fra et børnesyn, der kort og præcist lyder:
”Alle børn gør det godt, når de kan”.
Det betyder, at vi som pædagogisk personale til hver en tid tror på og ved, at børn gerne vil. Gerne vil lære, gerne vil indgå i lege, gerne vil være med i fællesskaber.

Det børnesyn arbejder vi videre med i en strategi, som vi har valgt at kalde ”Børn i Fællesskaber.” Børn i Fællesskaber handler om, at alle børn har ret til et liv og en hverdag så tæt på almenområdet, som muligt. Og det er vores ansvar som pædagogiske voksne løbende at evaluere og udvikle praksis og herigennem sikre alle børns deltagelsesmuligheder.

Alle børn ret til at blive mødt af krav, der er tilpasset deres aktuelle udviklingsniveau og deres behov. Der er evidens for, at jo tættere børn er på almenområdet, jo bedre klarer de sig på længere sigt. Vi arbejder for og med, at børn i udfordringer, hvad enten det er af kortere eller længerevarende karakter, tilbydes støtte i det almene dagtilbud og senere i skolen.

Vi er bevidste om vores relationer til børnene, da tryghed for det enkelte barn er af største betydning. Vi gør vores bedste for at forholde os nysgerrige til børnenes initiativer og handlinger, og ved at tro på at alle børn, gør det godt når de kan, må vi undersøge hvordan vi kan justere forventninger og krav, hvis barnet viser os at noget er svært. Vi er ligeledes opmærksomme på at alle menneskers trivsel og motivation forudsætter understøttelsen af tre almenmenneskelige psykologiske behov: Selvbestemmelse, kompetence og samhørighed.