Forældresamarbejde

Vi ser forældrene som de vigtigste personer i barnets liv og som afgørende ressourcer i samarbejdet om barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Når et barn starter i Dalby Børnehuse, er det lige så vigtig for os at forældrene er trygge, som børnene er trygge. Vi prioriterer hjemmebesøg sammen med sundhedsplejersken inden barnets opstart i vuggestuen -  hvis forældrene takker ja til tilbuddet. Hjemmebesøget er med til, at familien og vi opbygger en god relation helt fra begyndelsen. Under opstart er der en tæt kontakt og daglig dialog med forældrene, så opstarten bliver en god oplevelse for både barnet og forældrene Også hvis der afholdes hjemmebesøg, vil der være en opstartssamtale uanset om barnet er startet i vuggestuen eller kommer fra dagplejen af og starter børnehave. Denne samtale afholdes så snart, der er et behov eller senest tre måneder efter opstart.

Ud over dialogen i det daglige, benytter vi kommunikationsplatformen, Aula. På Aula er det muligt at kommunikere skriftligt, at skrive beskeder til information, og også sende personfølsomme dokumenter, da Aula er en sikkert og lukket platform. Vi dokumenter vores dagligdag på Aula i form af skriv og billeder. Det kan forældre bruge til at få indblik i børnenes hverdag og det kan være med til at skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud, når forældre kan tale med deres barn om det, der sker i dagtilbuddet.

Forældresamtaler

I det daglige sætter vi stor pris på de korte hverdagssamtaler omkring, hvordan barnets dag er forløbet. De er med til at skabe et godt samarbejde mellem forældre og hjem, og medvirker til at opbygge gensidig tillid og respekt.

I det daglige er der ikke mulighed for længere samtaler, uden forudgående aftale, da vi prioriterer at være tæt på børnene, for at skabe trygge læringsmiljøer. Hvis forældre eller vi i dagtilbuddet ønsker en længere samtale, aftales dette på forhånd mellem forældre og pædagogisk personale.

Vi tilbyder systematiske samtaler angående børnenes trivsel og udvikling. Den første samtale er tre måneder efter opstart i dagtilbuddet. Og derefter en gang årligt. Ved disse samtaler, taler vi med forældre om, hvordan vi gensidigt ser og oplever barnets trivsel og udvikling. I dagtilbud i Faxe kommune arbejder vi med ”Ressourcevurdering” og ”Sprogvurdering”. Disse vurderinger/test er med til at give et aktuelt billede af barnets udvikling og trivsel, og er et godt værktøj som en del af forberedelsen til samtaler. Sprogvurderinger gennemføres i Dalby børnehuse på de børn, hvor vi har en bekymring omkring barnets sproglige udvikling, og bruges til at udarbejde en handleplan på vores arbejde med barnets sproglige udvikling.

Senest fra primo 2023 udarbejder dagtilbuddet Rambølls ”Ressourcevurdering” på alle børn i Faxe Kommune.