Børnehave

Dalby Børnehus´ børnehaveteam består af fem stuer. Fire mellemgruppestuer, med børn i alderen tre til fem år; Nordstjernen, Kometen, Stjerneskuddet og Karlsvognen. Herudover er der StoreBjørn med de ældste børn, altså de børn, der starter i skole følgende år.

De børn, der møder ind før klokken 7:15, som ikke allerede har spist hjemmefra, tilbydes morgenmad i Himmelrummet. Her spises morgenmad sammen med de børn fra vuggestuen, der ligeledes har brug for morgenmad.

Vi starter dagen samlet i en af børnehavegrupperne, efterhånden som det pædagogiske personale møder ind, fordeler vi os ud på stuerne. Børnene fra Bjælkehytten går i Bjælkehytten senest klokken 7:30.  

Ca. klokken 8:45 spiser vi formiddagsmad. Herefter går dagen videre med leg og aktivitet – ude eller inde. Ca klokken 11:00 spiser vi frokost. De børn der fortsat har brug for middagslur tilbydes dette. Efter frokost og frem til eftermiddagsmad leger alle børnehavebørn ude, hvis vejret tillader det – og vi går ikke af vejen for regnbyge – det er også skønt. Det pædagogiske personale afvikler også på skift pauser i dette tidsrum. Vi har faste aftaler om at igangsætte lege/aktivitet i dette tidsrum.

Vi spiser frugt ca. klokken 14:00 i sommerhalvåret primært udenfor. Herefter er der igen leg og aktivitet frem til afhentning.

Vi prioriterer at skabe tryghed og nærhed for børnene, og i overgangen fra vuggestue til børnehave har vi en procedure, hvor vi - før børnehavestart - går på besøg i børnehaven, for at hjælpe barnet i overgangen og for at barnet lære de nye omgivelser og det pædagogiske personale at kende. Vi opfordrer også mor og far til at tage på besøg før opstart i børnehaven – gerne flere gange i forbindelse med afhentning eller aflevering. Nogle børn kan have brug for lidt kortere dage i den første tid i børnehaven – der er mange nye indtryk. Vi laver aftaler ud fra det enkeltes barns parathed og tempo.

På stuerne laves ugeplaner, så forældre kan følge med i aktiviteterne og børnenes hverdag. Vi tager ofte på gåtur i nærområdet.